Klik, klik – raport scouta. Klik, klik – zespół scoutów, klik – karta informacyjna. Klik, klik – obserwuj trzy mecze. Klik, klik – mija jeden dzień, spływają raporty scoutów z całego świata z charakterystyką piłkarza, mocnymi stronami, cechami charakteru, zostają...